Functiebeschrijving Secretaris Algemeen

De secretaris is een onbezoldigde functie, maakt deel uit van het dagelijkse bestuur van VHEN en geeft leiding aan het secretariaat.

Taken

 • Bespreekt in maandelijkse frequentie of indien nodig vaker de voortgang binnen het dagelijks bestuur

 • Adviseert in voorkomende gevallen de voorzitter en penningmeester

 • Maakt in overleg met de voorzitter agenda’s voor vergaderingen van het bestuur

 • Regelt indien nodig de facilitaire voorzieningen

 • Is verantwoordelijk voor de verslaglegging en archivering van de bestuursvergadering (notulen)

 • Spoort indien nodig commissies aan tot het produceren van verslagen en benodigde gegevens.

 • Maakt de agenda voor de algemene leden vergadering

 • Is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de ledengegevens

 • Komt in voorkomende gevallen met voorstellen m.b.t. aanpassen van statuten

 • Regelt als secretariaat wie per mail geïnformeerd moet worden, wat, wanneer en archiveert

 • Heeft gevoel voor wat loopt, of juist niet en draagt zaken ter verbetering voor

 • Is in samenwerking met het bestuur verantwoordelijk voor het maken van het jaarverslag

 • Draagt zorg voor het bijhouden van het verzekeringspakket

  Functie-eisen

 • Lid van VHEN is een vereiste

 • HBO denk- en werkniveau

 • Enige ervaring met administratie in een kleine tot middelgrote organisatie

 • Flexibel

 • Sociaal vaardig

 • Gestructureerd

 • Gevoel voor organisatie

 • Enthousiast

Functiebeschrijving Commissie Workshop & Trainingen.

De commissie komt regelmatige samen voor het organiseren en of regelen van workshops, cursussen en trainingen.

Taken 

 • Bespreken in regelmatige frequentie de voortgang binnen de commissie

 • Adviseert de voorzitter over de beoogde trajecten

 • Onderzoekt de mogelijkheden van trainingen, workshops en cursussen

 • Ziet toe dat er een gunstig financieel voordeel voor leden is

 • Is verantwoordelijk voor de organisatie van deze trainingen, workshops en cursussen. Locatie, lunch enz.

 • Brengt verslag uit aan het bestuur.

 • Maakt een begroting en geeft dit aan het bestuur ter goedkeuring

 • Is verantwoordelijk voor het communiceren met leden en draagt verantwoording af aan het secretariaat 

  Functie-eisen

 • Lid van VHEN is een vereiste

 • HBO denk- en werkniveau

 • Enige organisatorische ervaring is makkelijk 

 • Flexibel

 • Sociaal vaardig

 • Gestructureerd

 • Gevoel voor organisatie

 • Enthousiast

Ben je geïnteresseerd en ambieer je een van bovenstaande functie’s, mail dan je naam en voor welke functie je reageert naar bestuur@vhen.nl