De VHEN heeft een deskundige en onafhankelijke Geschillencommissie aangesteld om eventuele klachten objectief te behandelen.

Klachten bemiddeling aanvraag indienen bij de geschillencommissie: